Significa BV

Welkom bij Significa

Significa coacht bestuurders en managers en intervenieert bij conflicten in besturen en managementteams. Ze ondersteunt bestuurders om hun beinvloedend vermogen te leren kennen, zodat ze dit benutten voor transparant en integer governance.  
Ze leidt strategische conferenties als de bestaansgrond van de organisatie ter discussie staat  en een koerswijziging of nieuwe vorm van samenwerking aan de orde is. 
Ze adviseert bij het herontwerpen en leiden van organisaties om zowel kwaliteit van de dienstverlening als de kwaliteit van het werk van professionals te bevorderen. 

Significa heeft zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van effectieve samenwerkingsrelaties binnen maatschappelijke organisaties; gezondheidszorg, woonzorg, thuiszorg, maatschappelijke dienstverlening, onderwijs, politie en rechterlijke macht. 
 
Significa is een respectvolle en kritische gesprekspartner voor ambitieuze mensen en organisaties die hun verantwoordelijkheid serieus nemen.